Jump to main content

Våtlackering

Basfakta

Den metalliska beläggningen har vanligen två funktioner där den ena innebär val av metall med låg korrosionsbenägenhet i aktuell miljö och den andra innebär val av metall för att åstadkomma ett galvaniskt skydd där den metalliska beläggningen ska vara oädlare än grundmaterialet, det vill säga stål. Det sistnämnda skyddar även det underliggande stålet vid en skada i beläggningen, om än under en kortare tid.

Den vanligaste metoden vid metallisk beläggning är zink vilken lämpligast påförs större konstruktioner genom varmförzinkning. Detta ger ett heltäckande skydd både in- respektive utvändigt i konstruktioner. Dock begränsas metoden av produkternas storlek varför sprutmetallisering kan bli aktuellt, vilket innebär att man smälter en metalltråd med hjälp av gas eller ljusbåge och sprutar på smält metall på stålytan.

Läs mer om Våtlackering

Malmö Live

Våtlackerade stolpar i kvarteret Malmö Live

Fler ytbehandlingar

Relaterat