Jump to main content

Ruff coat

Basfakta

Genom att behandla din belysningsstolpe med en ruff coat-yta (non-stick surface) försvåras uppsättning av affischer och klistermärken på stolpen. Behandlingen är ett genomskinligt vätskebaserat beläggningssystem på polyuretanakrylatbas som skapar en grov och transparant yta på vilken affischer och klistermärken inte fastnar.

Utmärkande egenskaper

  • Ett rent intryck
  • Ingen färgförändring
  • Tids- och kostnadsbesparingar tack vare utebliven sanering
  • Många års skydd för dina produkter

Fler ytbehandlingar

Relaterat