Jump to main content

Den holländska formeln

Samverkan mellan zinken och järnglimmerepoxyn ger ett betydligt bättre skydd enligt den Holländska formeln.

LT = K ( LZn + LF )

LT = Duplexsystemets livslängd i år
LZn = Zinkbeläggningens beräknade livslängd i år i den aktuella miljön
LF = Färgbeläggningens beräknade livslängd i år i den aktuella miljön
K = Miljöberoende synergifaktirer som kan sättas

1,5 När systemet exponeras i miljöklass M4 eller är permanent nedsänkt i havsvatten.
1,6–2,0 För exponering i miljöklass M3 eller när våttiden för systemet är mindre än 60%
2,1–2,3 Vid exponering i miljöklass M2

Den här Holländska formeln gäller naturligtvis alla duplexsystem.

 

Rotlackerad stolpe

Rotlackerad stolpe

Fler ytbehandlingar

Relaterat