Jump to main content

Rotlackering / Järnglimmerepoxy

Basfakta

Rotlackeringen uppfyller den högsta korrosivitetsklassen, C5M  A9.12 (hög). Detta innebär att de rotlackerade stolparna i än större utsträckning klarar tuffa miljöer såsom områden med hög föroreningsgrad, områden med hög fuktighet och områden med hög saltdeposition (exempelvis vintersaltade vägar och kustnära områden). Vi blästrar alla stolpar innan rotlackering som ett steg i att säkerställa vidhäftningen.

Järnglimmerepoxy är en kostnadseffektiv våtlack i grå nyans som används i många fall som ett rent "rostskydd" på belysningsstolpen. Detta är ett skydd som läggs på den nedersta delen av stolpen där korrosionshastigheten är som störst och är ett system som används för att öka livslängden på stolpen i miljöer som är aggresiva.

Läs om den Holländska formeln

Rotlackering

Rotlackerad stolpe

Fler ytbehandlingar

Relaterat