Jump to main content

Målningsprocessen

1. Kemisk förbehandling

2. Alkalisk avfettning

Ger en effektiv rengöring och avfettning av godset samt betar bort oxid på aluminium och varmförzinkat stål.

3. Grovsköljning

Sköljer bort alkalierester från godset. Sköljtanken har en kontinuerlig tillförsel av rent vatten för att hålla renheten på specificerad nivå.

4. Finsköljning med aktivering

En extra sköljning av godset där en tillsatskemikalie aktiverar ytan för att efterföljande fosfatering ska få ett optimalt fosfatskikt; med andra ord skiktvikt, kristallstorlek och kristalltäthet.

5. Zinkmanganfosfatering

Den idag bästa fosfateringsprocessen och används bland annat inom bilindustrin. Ger en mycket god vidhäftning av färgen samt ett underrostskydd och krypkorrosionsskydd, som hindrar rostutbredning vid en mekanisk skada i lackskiktet.

6. Sköljning

Sköljer bort kemikalierester efter fosfatering.

7. Sköljning

Samma som ovan men ytterligare förfinat.

8. Passivering

Kompletterar fosfatskiktet med en extra rostskyddande behandling. Har sin viktigaste funktion i "dalarna" mellan kristallerna.

9. Sköljning med avjoniserat vatten

Avslutande sköljning med extra rent vatten som tar bort alla kemikalierester och därmed eliminerar risk för störningar i efterföljande processteg.

10. Torkning

Efter förbehandlingen torkas godset i en tunnelugn.

11. Pulverlackering

Pulverlackering är en miljövänlig lackeringsmetod och har successivt fått en stor utbredning vid lackering av metallkomponenter. Både miljö- och kvalitetsmässiga fördelar har bidragit till denna utveckling.

Beroende på krav och miljö finns olika pulverfärgstyper att välja mellan. I kombination med zinkmanganfosfatering erhålles ett mycket bra korrosionsskydd.

11 alt. Pulverlackering på varmförzinkat stål

Vid mycket svår miljö eller krav på mycket lång livslängd är pulverlackering på varmförzinkat stål ofta det bästa alternativet. Både förbehandlingen och processen i övrigt måste dock vara anpassad för varmförzinkat stål.

12. Härdning av pulverfärgen

Härdning av pulverfärgen sker genom konvektion i en lång tunnelugn med 24 olika värmesektioner. Temperaturen i varje sektion ställs in steglöst och styrs automatiskt så att en optimal temperaturkurva erhålls för olika typer av gods. Detta är viktigt för att vidhäftningen av färgen ska bli perfekt.

Pulverlackerad stolpe på Brunkebergs torg i Stockholm

Pulverlackerad stolpe på Brunkebergs torg i Stockholm

Fler ytbehandlingar

Relaterat