Jump to main content

Pulverlackering

Basfakta

Pulverlackering är en miljövänlig lackeringsmetod. Vid mycket svår miljö, krav på lång livslängd, stor valmöjlighet av kulör samt önskemål på en miljövänlig process är pulverlackering en mycket bra målningsmetod.

För att erhålla ett fullgott resultat måste utgångsmaterialet och förzinkning vara av rätt kvalitet. Målningssystemet har utvecklats för bilindustrin och anpassats för stål, förzinkat stål samt aluminium.

Ett kvalitets- och miljösystem ger garantier för en säker process.

Utmärkande egenskaper

  • Utomordentligt god vidhäftning till underliggande metall, utan användande av primer.
  • Mycket god väder- och UV-beständighet.
  • Påverkar ej miljön vare sig i produktion, användande eller destruktion.
  • Stor valmöjlighet av kulör.
  • Bra prisbild.

Läs mer om Pulverlackering

Stolpe med anpassade armar för specialgjord armatur

Pulverlackerad stolpe på Brunkebergs torg i Stockholm

Fler ytbehandlingar

Relaterat