Jump to main content

Ytbehandling

Ett rostskyddssystem skall förhindra korrosion av järn och väljs beroende på aggressiviteten i omgivande miljö, planerat förebyggande underhåll, krav på livslängd, estetiska krav och typ av konstruktion.

Ytbehandlingen är ett steg som kräver stort kunnande av producenten men som ger mycket funktionalitet tillbaka till kunden. Typen av konstruktion är avgörande för att överhuvudtaget kunna applicera ett effektivt rostskydd och för att undvika till exempel dolda spalter och öppna hålrum utan åtkomlighet.

Ett rostskyddssystem består principiellt av förbehandling samt efterföljande beläggning med metallskikt och/eller färgskikt.

Steg 1: Förbehandling

Förbehandlingen innebär att man beroende på ytbehandling måste avlägsna föroreningar, lösa partiklar samt skapa en erforderlig ytprofil för efterföljande behandling.

Steg 2: Varmförzinking

Det första och helt nödvändiga steget efter förbehandlingen är varmförzinkningen, en gammal process som än idag saknar motstycke när det gäller korrosionsskydd och livslängd.

Steg 3: Lackering

Det sista steget är någon form av lackering; termoplast, pulverlackering, rotlackering eller våtlackering. Detta är ett steg som inte bara påverkar utseendet positivt utan även förlänger stolpens livslängd avsevärt.

Dagens moderna ytbehandlingsmetoder kan fås i alla tänkbara färger med flera olika varianter av ytstruktur.

Rostiga rör

Ytbehandla för att skydda stolparna mot rost

Relaterat