Jump to main content

Parker i Uppsala

Uppsala stad rustar upp parker runt om i kommunen och vi har levererat stolpar till Tegnérparken i Luthagen och Vallby dunge i Fålhagen.

Upprustning av parker i Uppsala

När Uppsala stad rustar upp parker runt om i kommunen har vi levererat stolpar till Tegnérparken i Luthagen och Vallby dunge i Fålhagen.

På bilderna ser ni cirkuslekplatsen i Vallby dunge (foto av Henric Eriksson på Bjerking) samt Giraffparken i Tegnérparken (läs mer nedan).

Lekplats med cirkustema i Uppsala

Rödlackerade koniska stolpar i Vallby dunge

Lekplats med cirkustema i Uppsala

Belysningen bjuder in till lek

Ljusexpriment i Tegnérparken

I början av år 2015 genomförde Philips ett projekt tillsammans med Uppsala Kommun och Bjerking. Syftet var att öka små barns möjligheter till utomhuslek genom att ta fram en innovativ belysningslösning för Giraffparken. Vi levererade belysningsstolpar till projektet.

Läs mer om projektet på projektets svenska eller engelska hemsida.

Lekplats i Tegnérparken

Tegnérparken, även kallad Giraffparken

Giraffstolpe

Konisk stolpe, folierad med leopardmönster

Relaterat