Jump to main content

Stolpe med en arm

Vingstolpe G2 är en vidareutveckling av den första generationen vingstolpar. G2 är idealisk när man på billigt och snabbt sätt vill byta ut sin befintliga anläggning stålstolpar mot en ny, funktionell och eftergivlig anläggning. Stolpen är beräknad, krocktestad och godkänd enligt gällande Europanormer.

Material

Svetsade stålrör.

Konstruktion

CE-märkt och beräknad enligt SS-EN 40.

Lucka

Luckans höjd är 400 mm och är placerad 1200 mm över mark (till centrum av luckan). Bredden varierar (se tabell nedan).

BottendiameterLuckbredd
108 - 140 mm 85 mm
152 - 219 mm 100 mm

 

Stolpar med fotplatta, förlängd rotdel, två luckor, specialskruvar till luckan eller annat specialutförande offereras på begäran.

Funktion

Rörelseenergin hos ett påkörande fordon gör att den bakre skruven trycks loss från den slitsade plattan, samtidigt som vingarna böjs kring de båda främre skruvarna. Det får till följd att skruvarnas grepp lossnar. Stolpdelen förs framåt i bilens riktning och uppåt på grund av trögheterna.

Normalt är fundamentdelen intakt och det är möjligt att återmontera en ny stolpdel.

Varmförzinkad

Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461.

För mer information se Ytbehandling – Varmförzinkning.

Enkelarm 1 m

E-nummerBeteckningLPH* 
[m]
Nedstick i fundament
[mm]
Bottendiameter
[mm]
Toppdiameter
[mm]
Vikt
[kg]
Rek. fund. 
SafeRoad Traffic
Rek. fund. 
CETONG
7775114 MMSH80 E10 G2 8 500 114.3 60.3 70 7778246 7778677
7775108 MMSL70 E10 G2 7 500 108.0 60.3 50 7778234 7778676
7775102 MMSH60 E10 G2 6 500 108.0 60.3 45 7778234 7778676

 

Enkelarm 2 m

E-nummerBeteckningLPH* 
[m]
Nedstick i fundament
[mm]
Bottendiameter
[mm]
Toppdiameter
[mm]
Vikt
[kg]
Rek. fund. 
SafeRoad Traffic
Rek. fund. 
CETONG
7775120 MMSH100 E20 G2 10 500 139.7 60.3 112 7778268 7778717
7775116 MMSH80 E20 G2 8 500 127.0 60.3 85 7778257 7778715
7775110 MMSH70 E20 G2 7 500 114.3 60.3 70 7778244 7778677
7775104 MMSH60 E20 G2 6 500 114.3 60.3 63 7778244 7778677

*) LPH = Ljuspunktshöjd för armaturen ovan mark.

Rotlackerad

Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461 samt rotskyddslackerad i järnglimmerepoxy en meter i roten.

För mer information se Ytbehandling – Rotlackering.

Enkelarm 1 m

E-nummerBeteckningLPH* 
[m]
Nedstick i fundament
[mm]
Bottendiameter
[mm]
Toppdiameter
[mm]
Vikt
[kg]
Rek. fund. 
SafeRoad Traffic
Rek. fund. 
CETONG
7775164 MMSH80 E10 G2 8 500 114.3 60.3 70 7778246 7778677
7775158 MMSL70 E10 G2 7 500 108.0 60.3 50 7778234 7778676
7775152 MMSH60 E10 G2 6 500 108.0 60.3 45 7778234 7778676

 

Enkelarm 2 m

E-nummerBeteckningLPH* 
[m]
Nedstick i fundament
[mm]
Bottendiameter
[mm]
Toppdiameter
[mm]
Vikt
[kg]
Rek. fund. 
SafeRoad Traffic
Rek. fund. 
CETONG
7775170 MMSH100 E20 G2 10 500 139.7 60.3 112 7778268 7778717
7775166 MMSH80 E20 G2 8 500 127.0 60.3 85 7778257 7778715
7775160 MMSH70 E20 G2 7 500 114.3 60.3 70 7778244 7778677
7775154 MMSH60 E20 G2 6 500 114.3 60.3 63 7778244 7778677

*) LPH = Ljuspunktshöjd för armaturen ovan mark.

Fler produkter inom samma kategori

Relaterat