Jump to main content

Spännstolpe

Användningsområden för spännstolpar är främst belysning och kontaktledningar för spårvägar. Moramast kan hjälpa till med de flesta lösningar och har stor erfarenhet från både Göteborg och Stockholm där man jobbar med trafikkontoren.

Konstruktion

Samtliga spännstolpar beräknas och konstrueras enligt Eurocode 3 och är även CE-märkta.

Eftersom ingen anläggning är den andra lik är det väldigt viktigt med rätt information kring den önskade anläggningen för att det önskade resultatet ska uppnås, lika viktigt är att montaget sker enligt given förutsättning.

Montage

Stolparna monteras i prefabricerade betongfundament, med fotplatta på pinnbultsfundament alternativt platsgjutes.

Specialutförande

Stolpar med fotplatta, förlängd rotdel, två luckor, specialskruvar till luckan eller annat specialutförande offereras på begäran.

Spårvagnsstolpe med kontaktledning

Spårvagnsstolpe med kontaktledning

Ytbehandling

Stolparna varmförzinkas och kan därefter ytbehandlas efter önskemål - ett steg som inte bara påverkar utseendet, utan även förlänger stolpens livslängd.

Lackering offereras på begäran. Ange kulör enligt RAL- eller NCS-skalan.

Förstärkt korrosionsskydd offereras på begäran.

Läs mer om de olika ytbehandlingarna

Relaterat