Jump to main content

Morastolpen (SS-EN 12767)

Morastolpen är Moramasts egen eftergivliga och energiupptagande stolpe. Den är tillverkad i aluminium och utvecklad för att höja trafiksäkerheten längs våra vägar. Morastolpen har ett estetiskt tilltalande utseende, är tillverkad i ett återvinningsbart material och är CE-märkt.

Eftergivlig energiupptagande stolpe

Morastolpen är en uppfångande åttakantig aluminiumstolpe, vilket är den vanligaste eftergivliga funktionen i Sverige. Den är modernt designad med rundade hörn för ett tilltalande utseende och val av material och ytbehandling ger lång livslängd – såväl hållfasthetsmässigt som estetiskt. Dessutom är stolpen miljövänlig och lätt att återvinna.

Morastolpen är en patenterad stolpe utvecklad hos Moramast som garanterar ”vänligare vägar”.

Konstruktion

Stolpen består av en till två strängpressade aluminiumprofiler. I bottenprofilen appliceras varmförzinkade stålstänger av varierande längd, beroende på om stolpen ska vara en high energy HE eller low energy LE stolpe. Samtliga armar levereras lösa och monteras på plats genom ett enkelt skruvförband. Tätning mellan stolpe och arm består av en aluminiumbricka.

Samtliga Morastolpar är konstruerade, beräknade och producerade enligt SS-EN 40.

Krockfunktion

Omedelbart efter att bilen träffat stolpen kommer mjuka partier av bilen att deformeras. När stolpen möter partier som är svårare att tränga igenom kommer bilen att starta deformationen av stolpen.

Stolpen plattas nu ihop och viker sig runt bilen under energiupptagning. Tack vare att stolpen viker sig över bilen stoppar den bilens möjlighet att ”klättra” upp på stolpen. Detta förhindrar därmed den för nacke och rygg så farliga vertikalaccelerationen och minskar risken för att bilen rullar. Stolpen tar nu upp bilens rörelseenergi tills den slutligen stannar.

Montage

Stolparna är mycket enkla och snabba att montera tack vare sin låga vikt och att ett vanligt instickfundament används.

Minskad korrosionsrisk

Samtliga profiler är naturanodiserade med en tjocklek av 20my. Anodiseringen är ungefär 1000 gånger starkare än den naturliga oxiden och ger ett mycket bra korrosionsskydd.

För att ytterligare förstärka korrosionsskyddet levereras samtliga Morastolpar som standard med rotlack upp till 500mm ovan mark. Som tillval kan Morastolpen fås våtlackerad.

Godkännande

Morastolpen är konstruerad beräknad och tillverkad enligt SS-EN 40. Stolpen är krocktestad och godkänd enligt SS-EN 12767 i klasserna LE (low energy) och HE (high energy) absorberande stolpe.

Alla beräkningar och krocktester är granskade och godkända av Inspecta. Stolparna är CE-märkta.

De olika stolparna

Rakstolpar

Enkelarm

Dubbelarm

MSX

 

Relaterat