Jump to main content

Konisk högmast

Moramasts koniska högmaster (från 12 meter) finns i såväl rund som oktagonal form – allt beroende på belastningskrav. Samtliga master är beräknade enligt EN 40 och är CE-märkta. Vanliga användningsområden är idrottsanläggningar och parkeringsplatser.

Moramast har idag ett brett sortiment av CE-märkta koniska högmaster. Masterna kan anpassas och beräknas för allt från parkeringsplatser och trafikplatser till idrottsanläggningar.

Dessa master tillverkas i koniska svetsade stålrör i cylindrisk eller oktagonal form. Masterna är ett alternativ till traditionella fackverkskonstruktioner.

Konstruktion

Gemensamt för alla våra stolpar är att de konstrueras enligt kraven i EN 40-1 terminologi, EN 40-2 Allmänna krav och mått och EN 40-3-1 Specifikation av laster. Konstruktionen beräknas enligt EN 40-3-3 Verifiering genom beräkning.

Alla stolpar är slagprovade enligt EN 50102 kategori IK 08. Verifiering slagprov utgör underlag för EG-försäkran vid CE-märkning av konstruktion.

För att beräkna en stolpe måste vi av kunden få uppgifter om:

  • Stolpens geografiska placering, kommun eller referensvindhastighet och terrängtyp.
  • Lastens placering på stolpen, tyngd och vindyta.
  • Övriga krav, luckor, fotplattor, ytbehandling osv.

Utförande

Masterna levereras antingen för platsgjutning eller med fotplatta i en till fyra sektioner beroende på mastens längd.

Stolpar med två eller fler luckor, eller annat specialutförande, offereras på begäran.

Montage

Mastdelarna monteras ihop med så kallad ”slip joint”, det vill säga att den ena mastdelen träs över den andra tack vare sin koniska form.

Konisk högmast i Partille

Konisk högmast i Partille

Ytbehandling

Stolpen varmförzinkas och kan därefter ytbehandlas efter önskemål – ett steg som inte bara påverkar utseendet, utan även förlänger stolpens livslängd.

Lackering offereras på begäran. Ange kulör enligt RAL eller NCS-skalan.

Förstärkt korrosionsskydd offereras på begäran.

Välj mellan följande ytbehandlingar:

Fler produkter inom samma kategori

Relaterat