Jump to main content

Bultfundament

Fundamenten har kvadratisk tvärsektion och är försedda med uppstickande och ovan betong helgängade grundskruvar, vardera försedda med dubbla muttrar och fyrkantbrickor. Två motstående kabelintag finns med öppning ca 700 mm under fundament överkant. Kapaciteten är beräknad för två markslag, I respektive II, vilka definieras nedan.

Basfakta

Material

 • Betong: C32/40, 4% lufthalt. VCT Max 0,55. Frostbeständig miljöklass B3 (måttlig betongaggressiv miljö).
 • Grundskruvar: HGS 8.8 FZV 27J -20°C DIN 976
 • Muttrar: M6M 8 FZV ISO 4032
 • Brickor: BRB FZV HV200 ISO 7089
 • Stänger och Armeringsbyglar: B500BT 
 • Miljöklass A2, måttlig armeringsaggressiv 
 • Täckande betongskikt, 50 mm mot mark, 35 mm övrigt 

 

Kapacitet

Beräknad tabellvärden på kapaciteten gäller för 
markslag I: Grovt grus, morän, hård pinnmo med inre friktionsvinkel, Ø=40° och densitet y=18 kN/m och 
markslag II: Sand, mo, mjäla och fast lera med inre friktionsvinkel, Ø=32° och densitet y=17 kN/m

under förutsättning

 • att marken är plan och fundamentets överkant ligger högst 50 mm över markytan
 • att grundvattenytan ligger lägre än fundamentets underkant
 • att återfyllning sker med friktionsjord med liten andel finmaterial
 • att fyllnings- och packningsklass 2 i MarkAMA 93, tabell C/4 tillämpas

Anmärkning 

Vid projektering bör hänsyn tas till avvikelser från kapacitetsförutsättningarna enligt ovan. Till exempel vid grundläggning i slänt. Vid släntlutning 1:3 (cirka 18,5°) kan man beräkna att kapaciteten minskar till 50–60% av angivna tabellvärden. I slänt kan den minskade kapaciteten, om erforderligt, kompenseras med ett längre fundament.

Grundläggning

Fundamentets överkant ska (av både kapacitets- och påkörningsskäl) ligga högst 50 mm ovan färdig mark. Fundamentet ska sättas så lodrätt som möjligt.

Beträffande återfyllning och packning, se under Kapacitet ovan. En sida av fundamentet ska ligga parallellt med vägens längdriktning för att eventuellt stolparna ska komma vinkelrätt mot körbanan. Normalt bör också kabelintagshålen ligga i vägens längdriktning.

Anvisning för stolpmontage

Fundamentets övre muttrar och brickor demonteras (se bild).

De undre brickor och muttrar justeras så att de är i våg. Stolpen lyftes och ställes på de undre brickorna och muttrar. Stolpen säkras med att lätt skruva åt de demonterade muttrarna inklusive brickor.

Stolpen kan nu finriktas i lod med hjälp av exempelvis vattenpass och genom justering av undre muttrar. Därefter låses stolpen med övre muttrarna och brickor moment dras med normalt åtdragningsmoment.

E-nummerBeteckningDjupbØGc.c-mått
bultar
IIIBasmåttVikt
kg
7780005 DM 210 1000 120 M16 200x200 10,0 6,8 330x330 210
7780007 DM 212 1200 120 M16 200x200 18,0 12,3 330x330 255
7780009 DM 214 1400 120 M16 200x200 25,5 19,9 330x330 300
7780011 DM 216 1600 150 M16 200x200 25,5 25,5 330x330 347
7780013 DM 313 1300 150 M20 300x300 29,9 20,4 430x430 463
7780015 DM 315 1500 150 M20 300x300 47,2 32,2 430x430 540
7780016 DM 317 1700 150 M20 300x300 59,8 47,3 430x430 617
7780017 DM 320 2000 150 M20 300x300 59,8 59,8 430x430 734
7780019 DM 416 1600 150 M24 400x400 70,7 48,3 550x550 772
7780021 DM 418 1800 150 M24 400x400 106,2 72,5 550x550 876
7780023 DM 420 2000 150 M24 400x400 114,8 100,1 550x550 980
7780025 DM 423 2300 150 M24 400x400 114,8 114,8 550x550 1087
7780029 DM 518 1800 150 M30 400x400 106,2 72,5 550x550 892
7780030 DM 520 2000 150 M30 400x400 146,6 100,1 550x550 998
7780038 DM 523 2300 150 M30 400x400 182,6 153,3 550x550 1107
7780039 DM 525 2500 150 M30 400x400 182,6 182,6 550x550 1213

Fler produkter inom samma kategori

Relaterat