Jump to main content

Den vänliga vägen

"Den vänliga vägen" är Moramasts övergripande koncept och ledstjärna. Konceptet innefattar allt från produkterna och produktionen till företagskulturen. Syftet är att hålla ihop företaget så att det utvecklas åt rätt håll.

År 1992 skedde det stora förändringar hos Moramast. Bland annat såldes företaget till Gävle Galvan, grundarens son Sture Hökerud tillträdde som VD och vi började jobba enligt konceptet "Den vänliga vägen" med fokus på säkerhet, estetik, miljö och respekt.

Säkerhet

Moramasts krockvänliga belysningsstolpar ger vika och bidrar till att minska fordonets rörelseenergi vid en kollision. Belysningen i stadsmiljön gör det även tryggare och säkrare att vistas på gator och i parker.

Estetik

Moramasts belysningsstolpar kan specialdesignas för att bidra till en estetisk helhetslösning. Även det breda utbudet av ytbehandlingar är en del av Moramasts starka koncept.

Miljö

En stor del av lackeringen sker med pulverlackering och termoplastning för att få en produkt med minsta möjliga miljöpåverkan. Materialet utnyttjas optimalt till våra stolpar, och även återvinning, transporter och energianvänding sker med stort miljöfokus.

Respekt

En ödmjuk attityd präglar hela företaget. Alla anställda ska visa respekt mot varandra, vara hjälpsamma och sätta kunden i första rummet.

Den vänliga vägen

Relaterat