Jump to main content

Europeiska standarder, SS-EN 40

Bakgrund

De första standarderna för belysningsstolpar fastställdes av Swedish Standards Institute (SIS) år 1979. Dessa var så kallade föreskrivande standards med rekommenderad terminologi, allmänna krav och mått, beräkningar och ytbehandling.

Standarderna blev också en branschstandard genom att Sveriges Elgrossister skapade en katalog över elektriska apparater och artiklar, samt att de tog upp belysningsstolparna i sortimentet och tilldelade dem E-nummer.

År 2005 den 28 januari upphörde dessa att gälla och ersattes istället av sju Europeiska standarder, som också antogs av SIS som svensk standard, med beteckningarna: 

  • SS-EN 40-1  Terminologi
  • SS-EN 40-2  Allmänna krav och mått
  • SS-EN 40-3-1 Specifikation av laster
  • SS-EN 40-3-2 Konstruktion och verifiering genom provning
  • SS-EN 40-3-3 Konstruktion och verifiering genom beräkning
  • SS-EN 40-5  Krav för belysningsstolpar av stål
  • SS-EN 40-6  Krav för belysningsstolpar av aluminium

Krav på värden och produktionsmetoder

De nya standarderna är så kallade kravstandarder som innehåller krav på en uppsättning värden och produktionsmetoder. Kraven i standarderna måste uppfyllas, men i övrigt står det tillverkaren fritt att skapa sitt eget standardsortiment.

I och med denna standard ställdes även krav på oss att specificera laster och verifiera konstruktionen genom provning eller beräkning. För att möta detta krav utvecklade vi ett beräkningsprogram som beräknar värden för konstruktionen, vindlaster och dödviktlast med hänsyn till topografi och metreologisk information, designlast, böjmoment, vridmoment, hållfasthet i kritiska snitt och utböjning. Totalt görs 30 beräkningar per konstruktion.

Alla konstruktioner ska slagprovas enligt EN 50102 kategori IK08, och eftergivliga konstruktioner ska krockprovas enligt SS-EN 12767.

Fler standarder

Relaterat