Jump to main content

CE-märkning

CE-märkningen innebär att en produkt kan tillverkas eller importeras för att säljas i vilket som helst av de länder som är medlemmar i EU/EES, samt att de olika länderna varken får sätta strängare eller mildare krav på produkten än som anges i direktiven.

Detta betyder i klartext att om en produkt uppfyller kraven i lagtexten och är försedd med CE-märkning med automatik är godkänd för försäljning i hela EU/EES utan ytterligare godkännanden i de olika staterna.

Många produkter måste vara försedda med CE-märkning för att få marknadsföras och säljas inom EES-området. EES står för Europeiska Ekonomiska Samarbetsrådet och är ett avtal mellan EU och Efta-länderna Norge, Island och Liechtenstein.

Även om man inte planerar att sälja sin produkt utanför Sverige måste den vara CE-märkt om den tillhör produktgrupper som innefattas av märkningstvånget, vilket är fallet för produkter som följer standarden SS-EN 40.

Mer om CE-märkning

Mer information om CE-märkning kan du läsa hos SIS.

Fler standarder

Relaterat