Jump to main content

Standarder

Om standardisering

En standard kan definieras som ett föreskrivet sätt att diskutera, presentera eller göra något och i Europa tas dessa fram när industrin, handeln eller allmänheten har ett betydande behov av en sådan. Exempelvis som i vår bransch där industrin behöva kunna garantera att varor och tjänster är lämpliga för sitt ändamål och att de är jämförbara och kompatibla.

En standard kan sägas vara exempel på en lösning av återkommande problem, en rekommendation att göra något (som till exempel att utforma en produkt använda en produktionsmetod på ett bestämt sätt) eller en uppsättning av rekommenderade värden (minimikrav).

Att använda standarder i sin verksamhet leder ofta till exempelvis att

  • produkterna blir säkrare
  • kommunikation underlättas
  • onödiga variationer minskas
  • kvaliteten säkras
  • uppfyllande av krav, regler och rekommendationer underlättas
  • teknisk och ekonomisk utveckling främjas.

Relaterat