Jump to main content

Moramast höjer nivån

Numera blästrar Moramast alla stolpar innan rotlackering som ett steg i att säkerställa vidhäftningen.

1 september 2017

Numera blästrar Moramast alla stolpar innan rotlackering som ett steg i att säkerställa vidhäftningen. Rotlackeringen från Moramast uppfyller dessutom den högsta korrosivitetsklassen, C5M A9.12 (hög). Detta innebär att de rotlackerade stolparna i än större utsträckning klarar tuffa miljöer såsom områden med hög föroreningsgrad, områden med hög fuktighet och områden med hög saltdeposition (t.ex. vintersaltade vägar och kustnära områden).

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.

Relaterat