Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

Pulverlackering

Vad är pulverlackering?
Pulverlackering är en miljövänlig lackeringsmetod. Vid mycket svår miljö, krav på lång livslängd, stor valmöjlighet av kulör samt önskemål på en miljövänlig process är pulverlackering en mycket bra målningsmetod. För att erhålla ett fullgott resultat måste utgångsmaterialet och förzinkning vara av rätt kvalitet. Målningssystemet har utvecklats för bilindustrin och anpassats för stål, förzinkat stål samt aluminium. Ett kvalitets- och miljösystem ger garnatier för en säker process.

Målningsprocess för effektivt korrosionsskydd
För att erhålla ett effektivt korrosionsskydd och en lång livslängd på målade plåt- och gjutgodsdetaljer är ett korrekt underlag helt avgörande. Dels måste utgångsmaterialet vara av rätt kvalitet och dels måste godset behandlas i en för ändamålet utvecklad process. Förbehandlingsprocessen måste styras och övervakas kontinuerligt så att alla processparametrar alltid ligger inom föreskrivna värden. Detta säkerställs genom hög automatisering, täta analyser av samtliga processteg och noggrann dokumentering av alla data. Målningsprocessen har utvecklats för bland annat bilindustrin och anpassats för stål, förzinkat stål och aluminium. Ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9002 och ISO 14001 ger ytterligare garantier för en säker process och en fortsatt positiv utveckling.

Målningsprocess:
- Kemisk förbehandling
- Alkalisk avfettning
- Grovsköljning
- Finsköljning med aktivering
- Zinkmanganfosfatering
- Sköljning
- Sköljning
- Passivering
- Sköljning med avjoniserat vatten
- Torkning
- Pulverlackering
- Härdning av pulverfärgen

Kemisk förbehandling

Alkalisk avfettning:
Ger en effektiv rengöring och avfettning av godset samt betar bort oxid på aluminium och varmförzinkat stål.

Grovsköljning:
Sköljer bort alkalierester från godset. Sköljtanken har en kontinuerlig tillförsel av rent vatten för att hålla renheten på specificerad nivå.

Finsköljning med aktivering:
En extra sköljning av godset där en tillsatskemikalie aktiverar ytan för att efterföljnande fosfatering skall få ett optimalt fosfatskikt m a o skiktvikt, kristallstorlek och kristalltäthet.

Zinkmanganfosfatering:
Den idag bästa fosfateringsprocessen och används bland annat inom bilindustrin. Ger en mycket god vidhäftning av färgen samt ett underrostskydd och krypkorrosionsskydd, som hindrar rostutbredning vid en mekanisk skada i lackskiktet.

Sköljning:
Sköljer bort kemikalierester efter fosfatering.

Sköljning:
Samma som ovan men ytterligare förfinat.

Passivering:
Kompletterar fosfatskiktet med en extra rostskyddande behandling. Har sin viktigaste funktion i "dalarna" mellan kristallerna.

Sköljning med avjoniserat vatten:
Avslutande sköljning med extra rent vatten som tar bort alla kemikalierester och därmed eliminerar risk för störningar i efterföljande processteg.

Torkning:
Efter förbehandlingen torkas godset i en tunnelugn.

Pulverlackering:
Pulverlackering är en miljövänlig lackeringsmetod och har successivt fått en stor utbredning vid lackering av metallkomponenter. Både miljö- och kvalitetsmässiga fördelar har bidragit till denna utveckling. Beroende på krav och miljö finns olika pulverfärgstyper att välja mellan. I kombination med zinkmanganfosfatering erhålles ett mycket bra korrosionsskydd.

Pulverlackering på varmförzinkat stål:
Vid mycket svår miljö eller krav på mycket lång livslängd är pulverlackering på varmförzinkat stål ofta det bästa alternativet. Både förbehandlingen och processen i övrigt måste dock vara anpassad för varmförzinkat stål.

Härdning av pulverfärgen:
Härdning av pulverfärgen sker genom konvektion i en lång tunnelugn med 24 olika värmesektioner. Temperaturen i varje sektion ställs in steglöst och styrs automatiskt så att en optimal temperaturkurva erhålls för olika typer av gods. Detta är viktigt för att vidhäftningen av färgen skall bli perfekt

Utmärkande egenskaper:

  • Utomordentligt god vidhäftning till underliggande metall, utan användande av primer.
  • Mycket god väder- och UV-beständighet
  • Påverkar ej miljön vare sig i produktion, användande eller destruktion
  • Stor valmöjlighet av kulör
  • Bra prisbild
Globalmenu

Ytterligare en bok om belysningsstolpar

 En Bok om belysningsstolpar

Beställ boken här

Digital version 

Kontaktinfo

Kontor:
Vattugatan 11
792 36 MORA

Tlf:   +46 (0)250-59 20 90
Fax: +46 (0)250-59 20 99
info@moramast.se

 

Hitta till oss

Karta: Vattugatan