Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

Järnglimmerepoxy

Rotlackeringen uppfyller den högsta korrosivitetsklassen, C5M  A9.12 (hög). Detta innebär att de rotlackerade stolparna i än större utsträckning klarar tuffa miljöer såsom områden med hög föroreningsgrad, områden med hög fuktighet och områden med hög saltdeposition (t.ex. vintersaltade vägar och kustnära områden). Vi blästrar alla stolpar innan rotlackering som ett steg i att säkerställa vidhäftningen.

Vad är Järnglimmerepoxy?
Järnglimmerepoxy är en kostnadseffektiv våtlack i grå nyans som används i många fall som ett rent "rostskydd" på belysningsstolpen. Detta är ett skydd som läggs på den nedersta delen av stolpen där korrosionshastigheten är som störst. Detta är ett system som används för att öka livslängden på stolpen i miljöer som är aggresiva. Samverkan mellan zinken och järnglimmerepoxyn ger ett betydligt bättre skydd enligt den Holländska formeln. LT=K(LZn+LF)

LT = Duplexsystemets livslängd i år
LZn = Zinkbeläggningens beräknade livslängd i år i den aktuella miljön
LF = Färgbeläggningens beräknade livslängd i år i den aktuella miljön
K = Miljöberoende synergifaktirer som kan sättas
1,5 När systemet exponeras i miljöklass M4 eller är permanent nedsänkt i havsvatten.
1,6–2,0 För exponering i miljöklass M3 eller när våttiden för systemet är mindre än 60%
2,1–2,3 Vid exponering i miljöklass M2

Den här Holländska undersökningen gäller naturligtvis alla duplexsystem.

Globalmenu

Ytterligare en bok om belysningsstolpar

 En Bok om belysningsstolpar

Beställ boken här

Digital version 

Kontaktinfo

Kontor:
Vattugatan 11
792 36 MORA

Tlf:   +46 (0)250-59 20 90
Fax: +46 (0)250-59 20 99
info@moramast.se

 

Hitta till oss

Karta: Vattugatan