Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

Vingstolpar YI

Eftergivlig ej energiupptagande stolpe

Standardstolpar enligt SS 2776-77 med Y-bas för anslutning till konventionellt insticksfundament.

Stolparna är identiska med svensk rörstolpstandard enligt SS 2776-77 med undantag av att bottenröret är kapat ovan fundamentet. Rotdel på stolpar till 108-fundament är anpassade för ett instick på 500-550 mm. Den övre delen kallar vi stolpdel, den undre fundamentdel. Båda delarna är föredda med ”Y-bas”. Med denna dubbla ”Y-bas” har den tidigare oeftergivliga standardstolpen blivit en eftergivlig s.k. breakaway- eller slipbase-stolpe. Märk att slipbase-stolpar är i stort sett den enda typ av eftergivliga stolpar som används utanför Sverige och Finland. I USA, som har ca 30 års erfarenhet, används den till 100%. Y-basen är en ny patenterad idé, som radikalt förenklar och förbilligar eftergivliga stolpar.

Konstruktion
I Y-basen används för såväl stolp- som fundamentdel tre slitsade rörhylsor som svetsas vertikalt på rördelarna i jämn delning runt om. De motstående rörhylsorna sammanhålles med tre skruvar, (se bild).

Krockfunktion
Rörelseenergin hos ett påkörande fordon gör att väggarna i de uppslitsade rörhylsorna böjer sig med följd att skruvarnas grepp lossnar. Stolpdelen kastas uppåt och framåt i bilens riktning! Normalt hinner fordonet förbi den nedfallande stolpen, som faller med armaturen vid eller en bit bakom fundamentet, d.v.s. utanför körbanan.

Montage
Stolparna levereras komplett monterade varför de ur montagesynpunkt fungerar precis som en vanlig insticksstolpe.

Minskad korrosionsrisk
Mellan stolp- och fundamentdelsrören finns en luftspalt på ca 3 mm. Detta gör att stolpröret luftas effektivt och därmed hålls torrt. Man undviker inre rostangrepp på rören. (På samma sätt som kan hända konventionella insticksstolpar i rostbenägen omgivning, kan fundamentdelen angripas. Med YI-stolpen är det fullt möjligt att endast byta den korta och billiga insticksdelen).

Globalmenu

Ytterligare en bok om belysningsstolpar

 En Bok om belysningsstolpar

Beställ boken här

Digital version 

Kontaktinfo

Kontor:
Vattugatan 11
792 36 MORA

Tlf:   +46 (0)250-59 20 90
Fax: +46 (0)250-59 20 99
info@moramast.se

 

Hitta till oss

Karta: Vattugatan