Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

Vingstolpar XB

Eftergivlig ej energiupptagande stolpe

Standardstolpar enligt SS 2776-77 med X-bas för anslutning till
bultfundament typ DT.

Stolparna är identiska med svensk stolpstandard enligt SS 2776-77 med undantag av att bottenrörets insticksdel i fundamentet utgår och resterande bottenrör har försetts med ”X-bas”, se bild. Tillsammans med bultfundament typ DT blir den tidigare oeftergivliga standardstolpen en eftergivlig s.k. breakaway- eller slipbase-stolpe. Märk att slipbase-stolpar är i stort sett den enda typ av eftergivliga stolpar som används utanför de nordiska länderna. I USA, som har längst erfarenhet, används den till 100%. X-basen är en ny patenterad svensk idé som radikalt förenklar och förbilligar eftergivliga stolpar.

Konstruktion
I X-basen används åtta tunna vertikalt svetsade plåtar. Avsikten med plåtarna är i första hand att ta upp stjälpande krafter förorsakade av stora vindlaster. I X-basen anväds plåtarna ur material- och kostnadssynpunkt på det effektivaste sättet. Dessutom kan svagheten hos plåten i den tunna ledden utnyttjas!

Krockfunktion
På grund av rörelseenergin hos det påkörande fordonet böjer sig de tunna plåtarna och slits ur sina bultgrepp. Stolpen lossnar från fundamentet, kastas upp i luften och framåt i bilen riktning! Normalt hinner fordonet förbi den nedfallande stolpen, som faller med armaturen vid eller en bit bakom fundamentet, d.v.s. utanför körbanan.

Montage
Stolparna ställs på fundamentets muttrar och brickor, som redan grundinställts på fabriken. Justering i stolpens lodlinje sker med hjälp av undermuttrarna. Efterjustering av lodriktningen kan göras på ett enkelt sätt när som helst.

Minskad korrosionsrisk
Luftspalten (ca 30 mm) mellan fundamentet och stolpen gör att stolpen luftas och därmed hålls torr och man undviker inre rostangrepp. På XB-stolpar finns ingen del av stolpen under marknivå där korrosionsrisken är som störst.

Globalmenu

Ytterligare en bok om belysningsstolpar

 En Bok om belysningsstolpar

Beställ boken här

Digital version 

Kontaktinfo

Kontor:
Vattugatan 11
792 36 MORA

Tlf:   +46 (0)250-59 20 90
Fax: +46 (0)250-59 20 99
info@moramast.se

 

Hitta till oss

Karta: Vattugatan