Gå direkte til innhold

Morastolpen (SS-EN 12767)

Eftergivlig energiupptagande stolpe

Morastolpen är en uppfångande åttakantig aluminiumstolpe. Detta är den vanligaste eftergivliga funktionen i Sverige. Morastolpen är en modernt designad stolpe med rundade hörn för ett tilltalande utseende. Material och ytbehandling ger lång livslängd såväl hållfasthetsmässigt som estetiskt. Dessutom är stolpen miljövänlig och lätt att återvinna. Morastolpen är en patenterad stolpe utvecklad hos Moramast som garanterar ”vänligare vägar”.

Konstruktion

Stolpen består av en till två strängpressade aluminiumprofiler. I bottenprofilen appliceras varmförzinkade stålstänger av varierande längd, beroende på om stolpen skall vara en high energy HE eller low energy LE stolpe. Samtliga armar såväl enkla som dubbla levereras lösa och monteras på plats genom ett enkelt skruvförband. Tätning mellan stolpe och arm består av en aluminiumbricka. Samtliga Morastolpar är konstruerade, beräknade och producerade enligt SSEN-40.

Krockfunktion

Omedelbart efter att bilen träffat stolpen kommer mjuka partier av bilen att deformeras. När stolpen möter partier som är svårare att tränga igenom kommer bilen att starta deformationen av stolpen. Stolpen plattas nu ihop och viker sig runt bilen under energiupptagning. Tack vare att stolpen viker sig över bilen stoppar den bilens möjlighet att ”klättra” upp på stolpen. Detta förhindrar därmed den för nacke och rygg så farliga vertikalaccelerationen och minskar risken för att bilen rullar. Stolpen tar nu upp bilens rörelseenergi tills den slutligen stannar.

Montage

Stolparna är mycket enkla och snabba att montera tack vare sin låga vikt och att ett vanligt instickfundament används.

Minskad korrosionsrisk

Samtliga profiler är naturanodiserade med en tjocklek av 20my. Anodiseringen är ca.1000 gånger starkare än den naturliga oxiden och ger ett mycket bra korrosionsskydd. För att ytterligare förstärka korrosionsskyddet levereras samtliga Morastolpar som standard med rotlack upp till 500mm ovan mark. Som tillval kan Morastolpen fås våtlackerad.Godkännande

Morastolpen är konstruerad beräknad och tillverkad enligt SSEN-40. Stolpen är krocktestad och godkänd enligt SSEN-12767 i klasserna LE (low energy) och HE (high energy) absorberande stolpe. Alla beräkningar och krocktester är granskade och godkända av Inspecta. Stolparna är CE-märkta.