Gå direkte til innhold

Koniska högmaster

HögmastMoramasts koniska högmaster finns i såväl rund som oktagonal form, allt beroende på belastningskrav, och kan fås i höjder från tolv ända upp till sextio meter. Samtliga master är beräknade enligt EN 40 och är CE-märkta. Vanliga användningsområden är idrottsanläggningar och parkeringsplatser.

Moramast har idag ett brett sortiment av CE märkta koniska högmaster upp till 60 meter. Masterna kan anpassas och beräknas för allt från parkeringsplatser och trafikplatser till idrottsanläggningar. Dessa master tillverkas i koniska svetsade stålrör i cylindrisk eller oktagonal form. Masterna är ett alternativ till traditionella fackverkskonstruktioner.

Konstruktion
Gemensamt för alla våra stolpar är att de konstrueras enligt kraven i EN 40-1 terminologi, EN 40-2 Allmänna krav och mått och EN 40-3-1 Specifikation av laster. Konstruktionen beräknas enligt EN 40-3-3 Verifiering genom beräkning. Alla stolpar är slagprovade enligt EN 50102 kategori IK 08. Verifiering slagprov utgör underlag för EG-försäkran vid CE-märkning av konstruktion. För att beräkna en stolpe måste vi av kunden få uppgifter om:

• Stolpens geografiska placering, kommun eller referensvindhastighet och terrängtyp.
• Lastens placering på stolpen, tyngd och vindyta.
• Övriga krav, luckor, fotplattor, ytbehandling osv.

Utförande
Masterna levereras antingen för platsgjutning eller med fotplatta i en till fyra sektionerberoende på mastens längd. Stolpar med två eller fler luckor, eller annat specialutförande offereras på begäran.

Montage
Mastdelarna monteras ihop med så kallad ”slip joint”, det vill säga att den ena mastdelen träs över den andra tack vare sin koniska form.

Ytbehandling
Stolpen varmförzinkas och kan därefter ytbehandlasefter önskemål – ett steg som inte bara påverkar utseendet, utan även förlänger stolpens livslängd. Lackering offereras på begäran. Ange kulör enligt RAL eller NCS-skalan. Förstärkt korrosionsskydd offereras på begäran. Välj mellan följande ytbehandlingar:
Pulverlackering
 Våtlack
Termoplast
Rotlack